[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 8867
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
1
application/pdf S15877-2024-OddKCL-32712.pdf
15.3.2024 20:00:00
16.3.2024 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 12.3.2024 Podpis Kristína Priesolová
2 Riaditeľ odboru 14.3.2024 Podpis PharmDr. Jozef Turza
3 Minister 14.3.2024 Podpis JUDr. Zuzana Dolinková