[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 8823
R_A1N - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
1
application/pdf S14496-2024-OddKCL-28453_Hemlibra_verejná verzia.pdf
15.2.2024 20:00:00
16.2.2024 0:00:00
Rozhodnutie o námietkach R 8855 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 14.2.2024 Podpis PharmDr. Dominika Vlasáková
2 Riaditeľ odboru 14.2.2024 Podpis PharmDr. Jozef Turza
3 Minister 14.2.2024 Podpis JUDr. Zuzana Dolinková