[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 8663
R_ZM - Rozhodnutie - Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny
1
application/pdf S26123-2023-OddKCL-27047_ZM_Lynparza.pdf
15.11.2023 20:00:00
16.11.2023 0:00:00
Rozhodnutie o námietkach R 8735 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 15.11.2023 Podpis PharmDr. Linda Váleková Sojáková
2 Riaditeľ odboru 15.11.2023 Podpis Katarína Bodnárová
3 Minister 15.11.2023 Podpis JUDr. Zuzana Dolinková