[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 8525
R_A1N - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
2
application/pdf Rozhodnutie č K662_N1093.pdf
15.8.2023 20:00:00
16.8.2023 0:00:00
Namietané rozhodnutie R 8445 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 15.8.2023 Podpis PharmDr. Juraj Valuška
2 Tajomník 15.8.2023 Podpis PharmDr. Juraj Valuška
3 Riaditeľ sekcie 15.8.2023 Podpis Peter Polák
4 Minister 15.8.2023 Podpis Michal Palkovič