[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 8522
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
2
application/pdf Rozhodnutie č K659_N1090.pdf
15.8.2023 20:00:00
16.8.2023 0:00:00
Namietané rozhodnutie R 8456 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 15.8.2023 Podpis PharmDr. Juraj Valuška
2 Tajomník 15.8.2023 Podpis PharmDr. Juraj Valuška
3 Riaditeľ sekcie 15.8.2023 Podpis Peter Polák
4 Minister 15.8.2023 Podpis Michal Palkovič