[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 8453
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
1
application/pdf S21301-2023-OddKCL_28811_KON.pdf
15.7.2023 20:00:00
16.7.2023 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 14.7.2023 Podpis PharmDr. Dominika Vlasáková
2 Riaditeľ odboru 14.7.2023 Podpis Katarína Bodnárová
3 Minister 14.7.2023 Podpis Michal Palkovič