[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 8404
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
1
application/pdf S19923-2023-OddKCL-28810.pdf
15.6.2023 20:00:00
16.6.2023 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 14.6.2023 Podpis PharmDr. Dominika Vlasáková
2 Riaditeľ odboru 14.6.2023 Podpis Katarína Bodnárová
3 Minister 14.6.2023 Podpis Michal Palkovič