[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 8353
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
1
application/pdf S18375-2023-OKCHL-28509.pdf
15.5.2023 20:00:00
16.5.2023 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 12.5.2023 Podpis Mgr. Mária Kobielska
2 Riaditeľ odboru 12.5.2023 Podpis Peter Polák
3 Minister 12.5.2023 Podpis Eduard Heger