[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 8305
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
2
application/pdf Rozhodnutie č. K652_N1080_N1081.pdf
15.4.2023 20:00:00
16.4.2023 0:00:00
Namietané rozhodnutie R 8222 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 14.4.2023 Podpis Bc. Jazmína Plachá
2 Tajomník 14.4.2023 Podpis Bc. Jazmína Plachá
3 Riaditeľ sekcie 14.4.2023 Podpis Michal Palkovič
4 Minister 14.4.2023 Podpis Eduard Heger