[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 8230
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
1
application/pdf S15637_2023_OKCHL_27842_KON.pdf
15.3.2023 20:00:00
16.3.2023 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 14.3.2023 Podpis PharmDr. Dominika Vlasáková
2 Riaditeľ odboru 14.3.2023 Podpis Peter Polák
3 Minister 15.3.2023 Podpis Eduard Heger