[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 8220
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
2
application/pdf Rozhodnutie č. K651_N1079.pdf
15.3.2023 20:00:00
16.3.2023 0:00:00
Namietané rozhodnutie R 8207 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 13.3.2023 Podpis Mgr. Miroslava Lukáčová
2 Tajomník 13.3.2023 Podpis Mgr. Miroslava Lukáčová
3 Riaditeľ sekcie 13.3.2023 Podpis Róbert Babeľa
4 Minister 15.3.2023 Podpis Eduard Heger