[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 8185
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
1
application/pdf S12466-2023-OKCHL-27453.pdf
15.1.2023 20:00:00
16.1.2023 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 13.1.2023 Podpis Mgr. Mária Kobielska
2 Riaditeľ odboru 13.1.2023 Podpis Peter Polák
3 Minister 13.1.2023 Podpis Vladimír Lengvarský