[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 8175
R_A1E - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
1
application/pdf S12466-2023-OKCHL-27206.pdf
15.1.2023 20:00:00
16.1.2023 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 12.1.2023 Podpis PharmDr. Barbora Kostrejová
2 Riaditeľ odboru 13.1.2023 Podpis Peter Polák
3 Minister 13.1.2023 Podpis Vladimír Lengvarský