[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 8133
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
1
application/pdf S27048-2022-OKCHL-27306.pdf
15.12.2022 20:00:00
16.12.2022 0:00:00
Rozhodnutie o námietkach R 8188 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 14.12.2022 Podpis Mgr. Mária Kobielska
2 Riaditeľ odboru 15.12.2022 Podpis Peter Polák
3 Minister 15.12.2022 Podpis Vladimír Lengvarský