[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 8081
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
2
application/pdf Rozhodnutie č. K647_N1073.pdf
15.11.2022 20:00:00
16.11.2022 0:00:00
Namietané rozhodnutie R 8007 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 14.11.2022 Podpis Mgr. Miroslava Lukáčová
2 Tajomník 14.11.2022 Podpis Mgr. Miroslava Lukáčová
3 Riaditeľ sekcie 14.11.2022 Podpis Peter Polák
4 Minister 15.11.2022 Podpis Vladimír Lengvarský