[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 8007
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
1
application/pdf S20856-2022-OKCHL-25812-2.pdf
15.10.2022 20:00:00
16.10.2022 0:00:00
Rozhodnutie o námietkach R 8081 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 13.10.2022 Podpis Mgr. Mária Kobielska
2 Riaditeľ odboru 14.10.2022 Podpis Mgr. Ivan Kraszkó
3 Minister 14.10.2022 Podpis Vladimír Lengvarský