[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 7891
R_A1E - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
1
application/pdf S19276-2022-OKCHL-25697.pdf
15.7.2022 20:00:00
16.7.2022 0:00:00
Rozhodnutie o námietkach R 7964 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 14.7.2022 Podpis PharmDr. Dominika Vlasáková
2 Riaditeľ odboru 14.7.2022 Podpis Mgr. Ivan Kraszkó
3 Minister 14.7.2022 Podpis Vladimír Lengvarský