[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 7837
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
1
application/pdf S18677-2022-OKCHL-25613.pdf
15.6.2022 20:00:00
16.6.2022 0:00:00
Rozhodnutie o námietkach R 7923 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 14.6.2022 Podpis Mgr. Miroslava Lukáčová
2 Riaditeľ odboru 14.6.2022 Podpis Mgr. Ivan Kraszkó
3 Minister 14.6.2022 Podpis Vladimír Lengvarský