[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 7683
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
1
application/pdf S11534-2022-OKC-24020.pdf
15.4.2022 20:00:00
16.4.2022 0:00:00
Rozhodnutie o námietkach R 7728 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 14.4.2022 Podpis Mgr. Mária Kobielska
2 Riaditeľ odboru 14.4.2022 Podpis Mgr. Ivan Kraszkó
3 Minister 14.4.2022 Podpis Vladimír Lengvarský