[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 7678
R_CND - Rozhodnutie - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
1
application/pdf S15078-2022-OKCHL-23768.pdf
15.4.2022 20:00:00
16.4.2022 0:00:00
Rozhodnutie o námietkach R 7725 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 13.4.2022 Podpis Mgr. Judita Janeková
2 Riaditeľ odboru 14.4.2022 Podpis Mgr. Ivan Kraszkó
3 Minister 14.4.2022 Podpis Vladimír Lengvarský