[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily rozhodnutia

R 7552
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
2
application/pdf Rozhodnutie č. K623_N1039.pdf
15.12.2021 20:00:00
16.12.2021 0:00:00
Namietané rozhodnutie R 7514 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 14.12.2021 Podpis Mgr. Miroslava Lukáčová
2 Tajomník 14.12.2021 Podpis Mgr. Miroslava Lukáčová
3 Riaditeľ sekcie 14.12.2021 Podpis Peter Polák
4 Minister 14.12.2021 Podpis Vladimír Lengvarský