[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily rozhodnutia

R 7514
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
1
application/pdf S23508-2021-OKC-22878.pdf
15.11.2021 20:00:00
16.11.2021 0:00:00
Rozhodnutie o námietkach R 7552 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 12.11.2021 Podpis RNDr. Jana Bielčiková
2 Riaditeľ odboru 12.11.2021 Podpis Mgr. Mária Danková
3 Minister 12.11.2021 Podpis Vladimír Lengvarský