[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 7471
R_ZM - Rozhodnutie - Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny
1
application/pdf S21429-2021-OKC-20553_ZM.pdf
15.10.2021 20:00:00
16.10.2021 0:00:00
Rozhodnutie o námietkach R 7527 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 14.10.2021 Podpis PharmDr. Dominika Vlasáková
2 Riaditeľ odboru 14.10.2021 Podpis Mgr. Mária Kobielska
3 Minister 14.10.2021 Podpis Vladimír Lengvarský