[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 7407
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
2
application/pdf Rozhodnutie č. K606_N1017_N1020.pdf
15.9.2021 20:00:00
16.9.2021 0:00:00
Namietané rozhodnutie R 7360 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 14.9.2021 Podpis Mgr. et Mgr. Patrícia Dutková, PhD.
2 Minister 14.9.2021 Podpis Vladimír Lengvarský