[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 7396
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
1
application/pdf S20486-2021-OKC-22249-KON.pdf
15.9.2021 20:00:00
16.9.2021 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 14.9.2021 Podpis Mgr. Tímea Péter, PhD.
2 Riaditeľ odboru 14.9.2021 Podpis Mgr. Mária Kobielska
3 Minister 14.9.2021 Podpis Vladimír Lengvarský