[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily rozhodnutia

R 7345
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
1
application/pdf S18122-2021-OKC-22068.pdf
15.7.2021 20:00:00
16.7.2021 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 14.7.2021 Podpis RNDr. Jana Bielčiková
2 Riaditeľ odboru 14.7.2021 Podpis Mgr. Mária Danková
3 Minister 14.7.2021 Podpis Vladimír Lengvarský