[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 7192
R_A1P - Rozhodnutie - Žiadosť o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
1
application/pdf S14417-OKC-2021-19305.pdf
15.5.2021 20:00:00
16.5.2021 0:00:00
Rozhodnutie o námietkach R 7287 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 12.5.2021 Podpis PharmDr. Dominika Vlasáková
2 Riaditeľ odboru 13.5.2021 Podpis Mgr. Mária Kobielska
3 Minister 13.5.2021 Podpis Vladimír Lengvarský