[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily rozhodnutia

R 6924
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
2
application/pdf Rozhodnutie K553_N931_N938.pdf
15.2.2021 20:00:00
16.2.2021 0:00:00
Namietané rozhodnutie R 6893 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 15.2.2021 Podpis Diana Issa
2 Tajomník 15.2.2021 Podpis Diana Issa
3 Minister 15.2.2021 Podpis Marek Krajčí