[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily rozhodnutia

R 6893
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
1
application/pdf S08233-2021-OKaC-20885.pdf
15.1.2021 20:00:00
16.1.2021 0:00:00
Rozhodnutie o námietkach R 6924 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 14.1.2021 Podpis Mária Danková
2 Riaditeľ odboru 14.1.2021 Podpis Mária Danková
3 Minister 14.1.2021 Podpis Marek Krajčí