[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 6824
R_CND - Rozhodnutie - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
1
application/pdf S17915-2020-OKaC-20520.pdf
15.12.2020 20:00:00
16.12.2020 0:00:00
Rozhodnutie o námietkach R 6836 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 14.12.2020 Podpis Mgr. Judita Janeková
2 Riaditeľ odboru 14.12.2020 Podpis Mgr. Mária Kobielska
3 Minister 14.12.2020 Podpis Marek Krajčí