[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily rozhodnutia

R 6667
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
2
application/pdf Rozhodnutie K535_N909.pdf
15.11.2020 20:00:00
16.11.2020 0:00:00
Namietané rozhodnutie R 6660 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 13.11.2020 Podpis Diana Issa
2 Tajomník 13.11.2020 Podpis Diana Issa
3 Riaditeľ sekcie 13.11.2020 Podpis Peter Mrva
4 Minister 13.11.2020 Podpis Marek Krajčí