[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily rozhodnutia

R 6660
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
1
application/pdf S15691-2020-OKaC-17934.pdf
15.10.2020 20:00:00
16.10.2020 0:00:00
Rozhodnutie o námietkach R 6667 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 14.10.2020 Podpis Mgr. Gabriela Švecová Cveková
2 Riaditeľ odboru 14.10.2020 Podpis Mgr. Mária Danková
3 Minister 14.10.2020 Podpis Marek Krajčí