[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily rozhodnutia

R 6593
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
2
application/pdf K516_N880_N882_N888_N890_N891_N893_N894_N895_N896̌.pdf
15.8.2020 20:00:00
16.8.2020 0:00:00
Namietané rozhodnutie R 6546 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 14.8.2020 Podpis Diana Issa
2 Tajomník 14.8.2020 Podpis Diana Issa
3 Riaditeľ sekcie 14.8.2020 Podpis Peter Mrva
4 Minister 14.8.2020 Podpis Marek Krajčí