[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily rozhodnutia

R 6592
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
1
application/pdf S13028-2020-OKC-19644-zmena určenia referenčných skupín.pdf
15.8.2020 20:00:00
16.8.2020 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 14.8.2020 Podpis Mgr. Mária Danková
2 Riaditeľ odboru 14.8.2020 Podpis Mgr. Mária Danková
3 Minister 14.8.2020 Podpis Marek Krajčí