[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 6538
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
1
application/pdf S12442-2020-OKC-18765_belimumab.pdf
15.7.2020 20:00:00
16.7.2020 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 15.7.2020 Podpis Mgr. Mária Danková
2 Riaditeľ sekcie 15.7.2020 Podpis Peter Mrva
3 Minister 15.7.2020 Podpis Marek Krajčí