[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 65
R_A1E - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
1
application/pdf Rozhodnutie_02164-OKCLP-2012-567.pdf
15.3.2012 20:00:00
16.3.2012 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 6.3.2012 Podpis PharmDr. Ľubomíra Tomčiková, CSc.
2 Riaditeľ odboru 9.3.2012 Podpis Matúš Tekeľ
3 Riaditeľ sekcie 9.3.2012 Podpis Mgr. Michaela Cesnaková
4 Minister 12.3.2012 Podpis MUDr. Ivan Uhliarik