[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily rozhodnutia

R 6489
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
2
application/pdf Rozhodnutie K506_N867_N874.pdf
15.6.2020 20:00:00
16.6.2020 0:00:00
Namietané rozhodnutie R 6429 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 15.6.2020 Podpis Diana Issa
2 Tajomník 15.6.2020 Podpis Diana Issa
3 Riaditeľ odboru 15.6.2020 Podpis Zuzana Szakácsová
4 Riaditeľ sekcie 15.6.2020 Podpis Jana Ivanová
5 Minister 15.6.2020 Podpis Marek Krajčí