[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily rozhodnutia

R 6429
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
1
application/pdf S09877-2020-OKC-KON 18792.pdf
15.5.2020 20:00:00
16.5.2020 0:00:00
Rozhodnutie o námietkach R 6489 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 14.5.2020 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
2 Riaditeľ odboru 14.5.2020 Podpis Miriam Vulevová
3 Riaditeľ sekcie 14.5.2020 Podpis Jana Ivanová
4 Minister 14.5.2020 Podpis Marek Krajčí