[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily rozhodnutia

R 6390
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
1
application/pdf S08697-2020-OKC-18945.pdf
15.4.2020 20:00:00
16.4.2020 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 14.4.2020 Podpis Mgr. Judita Janeková
2 Riaditeľ odboru 15.4.2020 Podpis Miriam Vulevová
3 Riaditeľ sekcie 15.4.2020 Podpis Jana Ivanová
4 Minister 15.4.2020 Podpis Marek Krajčí