[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 6
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
1
application/pdf Rozhodnutie KON 32 Candesartan PO.pdf
15.1.2012 20:00:00
16.1.2012 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 12.1.2012 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
2 Riaditeľ odboru 12.1.2012 Podpis Matúš Tekeľ
3 Riaditeľ sekcie 12.1.2012 Podpis Mgr. Michaela Cesnaková
4 Minister 12.1.2012 Podpis MUDr. Ivan Uhliarik