[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 5986
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
1
application/pdf S10700-2019-OKC-16635_Rozhodnutie zm_trastuzumab_16635.pdf
15.7.2019 20:00:00
16.7.2019 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 9.7.2019 Podpis Mgr. Mária Kobielska
2 Riaditeľ odboru 15.7.2019 Podpis Miriam Vulevová
3 Minister 15.7.2019 Podpis Andrea Kalavská