[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 596
R_A1E - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
1
application/pdf Rozhodnutie_S04544-OKCLP-2012-845.pdf
15.6.2012 20:00:00
16.6.2012 0:00:00
Rozhodnutie o námietkach R 955 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 13.6.2012 Podpis Miroslava Vargová
2 Riaditeľ odboru 13.6.2012 Podpis PharmDr. Rastislav Pullmann
3 Riaditeľ sekcie 13.6.2012 Podpis MUDr. Adam Hlôška
4 Minister 15.6.2012 Podpis JUDr. Zuzana Zvolenská