[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily rozhodnutia

R 5721
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
2
application/pdf Rozhodnutie _K441_N 715_N717-N718_N719_N720_N725_N726_N727_N728_N729_N732_N733_N735_N736_N737_NXY.pdf
15.2.2019 20:00:00
16.2.2019 0:00:00
Namietané rozhodnutie R 5708 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 12.2.2019 Podpis Katarína Gelienová
2 Tajomník 12.2.2019 Podpis Katarína Gelienová
3 Riaditeľ sekcie 12.2.2019 Podpis Peter Musil
4 Minister 15.2.2019 Podpis Andrea Kalavská