[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily rozhodnutia

R 5659
R_A1N - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
1
application/pdf S12975-2018-OKC-13369-Translarna-125.pdf
15.12.2018 20:00:00
16.12.2018 0:00:00
Rozhodnutie o námietkach R 5709 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 11.12.2018 Podpis Mgr. Mária Danková
2 Riaditeľ odboru 12.12.2018 Podpis Miriam Vulevová
3 Minister 13.12.2018 Podpis Andrea Kalavská