[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 547
R_A1E - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
2
application/pdf S02986-OKCLP-2012-N28.pdf
15.5.2012 20:00:00
16.5.2012 0:00:00
Namietané rozhodnutie R 397 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 14.5.2012 Podpis Miroslava Vargová
2 Riaditeľ odboru 14.5.2012 Podpis Matúš Tekeľ
3 Riaditeľ sekcie 15.5.2012 Podpis MUDr. Adam Hlôška
4 Minister 15.5.2012 Podpis JUDr. Zuzana Zvolenská