[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily rozhodnutia

R 5446
R_A1N - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
2
application/pdf Rozhodnutie _K412_ N634.pdf
15.8.2018 20:00:00
16.8.2018 0:00:00
Namietané rozhodnutie R 5407 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 9.8.2018 Podpis Katarína Gelienová
2 Tajomník 9.8.2018 Podpis Katarína Gelienová
3 Riaditeľ odboru 9.8.2018 Podpis RNDr. Jzef Slaný, CSc.
4 Minister 14.8.2018 Podpis Andrea Kalavská