[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 529
R_A1N - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
1
application/pdf Rozhodnutie_04208-OKCLP-2012-554.pdf
15.5.2012 20:00:00
16.5.2012 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Tajomník 14.5.2012 Podpis PharmDr. Ľubomíra Tomčiková, CSc.
2 Riaditeľ odboru 14.5.2012 Podpis Matúš Tekeľ
3 Riaditeľ sekcie 14.5.2012 Podpis MUDr. Adam Hlôška
4 Minister 15.5.2012 Podpis JUDr. Zuzana Zvolenská