[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 528
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
1
application/pdf S02986_OKCLP_2012_LR_072.pdf
15.4.2012 20:00:00
16.4.2012 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 13.4.2012 Podpis Miroslava Vargová
2 Riaditeľ odboru 13.4.2012 Podpis Matúš Tekeľ
3 Riaditeľ sekcie 13.4.2012 Podpis Jozef Slaný, RNDr.
4 Minister 13.4.2012 Podpis JUDr. Zuzana Zvolenská