[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 5231
R_A1P - Rozhodnutie - Žiadosť o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
1
application/pdf S06174-2018-OKC-11986Maviret .pdf
15.5.2018 20:00:00
16.5.2018 0:00:00
Rozhodnutie o námietkach R 5295 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 10.5.2018 Podpis Helena Pätoprstá
2 Riaditeľ odboru 14.5.2018 Podpis Miriam Vulevová
3 Minister 14.5.2018 Podpis Andrea Kalavská