[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 520
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
2
application/pdf Rozhodnutie o namietkach_02164-OKCLP-2012-N7.pdf
15.4.2012 20:00:00
16.4.2012 0:00:00
Namietané rozhodnutie R 167 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 13.4.2012 Podpis Jana Slušná
2 Riaditeľ sekcie 13.4.2012 Podpis Jozef Slaný, RNDr.
3 Minister 13.4.2012 Podpis JUDr. Zuzana Zvolenská